Uwaga Maturzyści

 

Odbiór wyników egzaminu maturalnego, świadectw dojrzałości – 5 lipca 2021 r. od godziny 10:30 w sekretariacie placówki.