Odbiór świadectw ukończenia Szkoły Policealnej

 

25 czerwca 2021 r. od godziny 14:00