Zaproszenie do składania ofert o równowartości w złotych poniżej 30.000 Euro na wykonanie robót budowlano – adaptacyjnych w sali gimnastycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Ogłoszenie

Wzór umowy