Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie w 2023 r. profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim