Zaproszenie do składania ofert na wykonanie w 2020 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do zaproszenia – klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 1 do oferty
Załącznik nr 2 do oferty
Załącznik nr 3 do oferty