Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie w 2019 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym

 

Zawiadomienie o wyborze oferty