Zawiadomienie o wyborze oferty na “Transport roślin i wykonanie nasadzeń zieleni oraz zakup i montaż elementówi wyposażenia przy ul. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrryskim” w ramach zadania: “Warsztaty hortiterapii w terapii osób uzależnionych. Udział osób dotkniętych problemem alkoholowym w formułowaniu koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej realizacji”.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty