Zaproszenie do składania ofert na „Transport roślin i wykonanie nasadzeń zieleni oraz zakup i montaż elementów wyposażenia przy ul. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach zadania: „Warsztaty hortiterapii w terapii osób uzależnionych. Udział osób dotkniętych problemem alkoholowym w formułowaniu koncepcji zagospodarowania skweru przy ul. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim i jej realizacji”.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8