Zaproszenie do składania ofert o równowartości w złotych poniżej 30.000 Euro na wykonanie robót budowlanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Ogłoszenie

Wzór umowy