Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do wykonywania kompozycji florystycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w wyniku oceny ofert, które wpłynęły na nasze zaproszenie do składania ofert o równowartości w złotych poniżej 30.000 Euro na dostawę pomocy dydaktycznych do wykonywania kompozycji florystycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wybrana została oferta złożona przez firmę: ORCHIDEA Bąk Sebastian, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 22C.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu oraz posiada najniższą cenę spośród rozpatrywanych ofert.