Kategoria: Zamówienia poniżej 130000 zł

Zaproszenie do składania ofert o równowartości poniżej 130 000,00 zł na wykonywanie w 2024 r. badań lekarskich pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o akceptacji umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków

PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie w 2023 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy