Kategoria: Zamówienia poniżej 130000 zł

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

(Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000) Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą przy  ul. Sandomierskiej 26A,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel./Faks: ( 0-41 ) 265-34-67 Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego… czytaj dalej »