PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie w 2023 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy