HARMONOGRAM PRZEBIEGU CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO (SESJA:  ZIMA 2023)

 

 

DATAKWALIFIKACJAGODZINA
10.01.2023FRK.01. INF.02.16.00
10.01.2023SPC.01. HGT.02.18.00
11.01.2023SPO.04.16.00
11.01.2023SPO.04.18.00
13.01.2023MED.14.14.00
13.01.2023MED.14.16.00
13.01.2023OGR.01. ROL.04.18.00
14.01.2023MED.14.8.00
14.01.2023MED.12.10.00  
14.01.2023MED.12.12.00
14.01.2023MED.14. MED.12.14.00
14.01.2023ROL.04.16.00  
14.01.2023ROL.04.18.00
10.01.2023EE.05.12.00 (papierowy)