DYREKTOR CKU WYRÓŻNIONA

 

W środowe przedpołudnie dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, dyrektor CKU, podczas uroczystej gali w Kielcach, z udziałem znamienitych gości, a także przedsiębiorców z regionu i oczywiście pracowników OI PIP w Kielcach odebrała wyróżnienie przyznane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach za zaangażowanie i współpracę na rzecz ochrony pracy w województwie świętokrzyskim. Jest to zaszczytne wyróżnienie, zwłaszcza że jedynie dwóch dyrektorów szkół w województwie je otrzymało.

Popularyzowanie wiedzy na temat prawa pracy, dbałość o respektowanie praw pracowniczych i tworzenie bezpiecznych warunków jest bardzo ważne zarówno dla pracowników, jak i naszych słuchaczy, którzy rekrutują się spośród osób dorosłych, występujących w roli pracowników i pracodawców.

CKU aktywnie uczestniczy w programie „Kultura dla bezpieczeństwa”, wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy organizuje konferencje, a także upowszechnia zasady bhp wśród lokalnej społeczności.