KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACY W CKU

 

Od 31 maja 2021 r. przy  zachowaniu zasad bezpieczeństwa, wytycznych GIS, MZ i MEiN oraz stosowaniu się do Regulaminu funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie pandemii wszystkie zajęcia w szkołach i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się w budynku CKU lub w gospodarstwie rolnym i we współpracy z pracodawcami. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców.