Uwaga zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2021 r.

 

Odbiór świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (PP 2021 i PP 2017), a także certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych (PP2019) w sekretariacie CKU od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 12:00.