KOMUNIKAT

 

Ogranicza się funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim do 25 kwietnia 2021 r. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie zdalnej z wyjątkiem praktycznej nauki zawodu dla słuchaczy przystępujących w sesji czerwiec-lipiec 2021 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/zawodowych w wymiarze nieprzekraczającym tygodniowo 16 godzin, jeśli nie ma możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość.