Terminy przekazania szkołom wyników egzaminów, świadectw, dyplomów, certyfikatów

 

31.03.2021r. – Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego – sesja styczeń-luty 2021.

08.04.2021r. – Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (PP 2012 i PP 2017), certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych (PP 2019) – sesja styczeń-luty 2021.

O terminie odbioru wyżej wymienionych dokumentów poinformujemy zdających odrębnym komunikatem.