HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/ZAWODOWEGO – SESJA – LATO 2021 R.

 

  1. MS.04. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

CZĘŚĆ PISEMNA – 22 CZERWCA 2021 R., GODZ. 14.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 28 CZERWCA 2021 R., GODZ. 8.00, 12.00

  • ROL.04. PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

CZĘŚĆ PISEMNA – 8 CZERWCA 2021 R. GODZ. 8.00, 10.00, 12.00 (NA KOMPUTERZE)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –11, 12, 13, 14 CZERWCA 2021R. GODZ. 8.00, 12.30, 17.00

  • RL.22. ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁAEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

CZĘŚĆ PISEMNA – 22 CZERWCA 2021 R. GODZ. 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 21 CZERWCA 2021R. GODZ. 13.00 (MODEL ,,D” – 120 MINUT)

  • EE.08. MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI

CZĘŚĆ PISEMNA – 22 CZERWCA 2021 R. GODZ. 10.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –  3 LIPCA 2021 R., GODZ. 12.30

  1. RL.16. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

CZĘŚĆ PISEMNA – 22 CZERWCA 2021 R. GODZ. 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 21 CZERWCA 2021, GODZ. 13.00  (MODEL ,,D”- 180 MINUT)

SZKOŁA POLICEALNA

  1. MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

CZĘŚĆ PISEMNA –12 CZERWCA 2021 R. GODZ. 8.00, 10.00, 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –  19 CZERWCA 2021 r. – GODZ. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00