PISANIE JEST SZTUKĄ – KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE PISMO

 

REGULAMIN KONKURSU

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza konkurs na najpiękniej przepisany list miłosny Agnieszki Osieckiej do Marka Hłaski

Patronat:

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Adresaci:

Osoby dorosłe z powiatu ostrowieckiego

Kontakt:

Prace można dostarczać osobiście do CKU lub wysyłać pocztą tradycyjną (ul. Sandomierska 26A) do 19.02.2021 r. W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe z powiatu ostrowieckiego.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nadawcy w celu realizacji konkursu. Administratorem Danych Osobowych jest organizator reprezentowany przez Anetę Pierścińską-Maruszewską (kontakt: dyrektor.cku@ostrowiec.edu.pl)

Telefon: 41 265 20 11 w poniedziałki i wtorki od 7.00 do 15.00.

Cele:

– upowszechnianie estetycznego pisma odręcznego

– wskazywanie dobroczynnego wpływu pisania na mózg

Pomysł na konkurs zrodził się w związku ze zbliżającym się świętem zakochanych, a także Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Coraz rzadziej posługujemy się pismem odręcznym, tymczasem charakter pisma zdradza wiele informacji o autorze, poza tym każdy wytwór ludzkiej dłoni zasługuje na uznanie. Co więcej, poszukiwani są specjaliści w dziedzinie kaligrafii, m. in. przez agencje reklamowe. Specjaliści zajmujący się pismem wskazują na jego dobroczynne właściwości, pismo uczy bowiem dokładności oraz cierpliwości, ale wyzwala także kreatywność i wzmaga koncentrację.

Nagrody:

Osoby, którym komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta, Biura Wystaw Artystycznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, przyzna trzy pierwsze miejsca, mogą liczyć na publikację ich prac w witrynach przystankowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Dla 10 autorów najpiękniejszego pisma przewidziano upominki.

Kryteria oceny:

 W tego typu konkursach trudno wyrzec się subiektywizmu,  bo przecież poczucie estetyki miewamy różne, niemniej brane pod uwagę będą takie czynniki jak proporcje w budowie liter, zagęszczenie, łączenie liter, jednolitość pochylenia, rozmieszczenie na kartce itp.

List do przepisania

Mazury, 21 VI 57 

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych. Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś „jestem wraki”! I mówiłeś, że nic nie napiszesz. I wołałeś „Nie licz na mnie”. Marek, posłuchaj mnie uważnie. Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść… Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz, „jestem wraki”. Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek – prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym.

Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka

Marek Hłasko. Listy, wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Czyżewski. Wydawnictwo Agora, Warszawa 2014.