HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 R.

 

4.05.21 r. g. 9.00 (język polski)

5.05.21 r. g. 9.00 (matematyka)

6.05.21 r. g. 9.00 (język angielski)

10.05.21 r. g. 9.00 (język polski rozszerzony)

13.05.21 r. g. 14.00 (język niemiecki)

17.05.21 r. g. 9.00 (historia)