Uwaga Słuchacze zdający egzaminy zewnętrzne w roku szkolnym 2020/2021

 

Prosimy o śledzenie aktualizacji komunikatów Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie  https://cke.gov.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt z wicedyrektorem CKU.