Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2020.

 

DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowo

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Partnerzy:   

 1. Niepubliczne Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 2. Zespół Szkół Nr 1  w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 4. Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 5. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 5w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 8. Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 9. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu realizowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery .Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowany został po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku.

W bieżącym roku działania w ramach OTK zorganizowali doradcy zawodowi zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Anna Bugajska i Agnieszka Chuchała . Są one  realizowane pod hasłem „DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowo w dniach 19 -25.10.2020 .

Adresatami  i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia   w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim , jako instytucja wspierająca i podejmująca działania związane z aktywizacją zawodową , promująca świadome podejmowanie decyzji zawodowych, zaplanował w dniach 19-25.10.2020 roku  działania w ramach tego wydarzenia. Będą one realizowane przy udziale wielu partnerów z obszaru edukacji , biznesu  i kultury.

 1. OTK zapoczątkują 19  października porady indywidualne i konsultacje doradcze z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim . Spotkania poprowadzą doradczynie zawodowe Agnieszka Chuchała i Anna Bugajska
  Konsultacje będą dotyczyły:
  rynku pracy,
  działalności gospodarczej   
  możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych ( kursy , szkolenia itp.)
  pracy zdalnej, która jest  odpowiedzią na nową sytuację na rynku pracy
  konkursu wiedzy o rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
 2. 20 października doradcy zawodowi zaplanowali warsztaty dla uczniów klas maturalnych   Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pt.„Jak odnieść sukces w życiu i być dobrym człowiekiem. Czym jest empatia”. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z ideą całożyciowej edukacji , odkryć swoje zasoby zawodowe, talenty, spróbować przełożyć swoje pasje  i zainteresowania na planowanie dalszej edukacji , przyszłości zawodowej. Spotkanie poprowadzi Pan Jarosław Kuba z Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” prowadzącej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 3. Trzeci dzień, 21 października, w ramach OTK to  warsztaty skierowane do osób , które przez długi czas nie miały kontaktu z rynkiem pracy – wychowanków Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Doradcy zawodowi przygotowali warsztaty, które  przybliżą uczestnikom warsztatów  zasady funkcjonowania rynku pracy (analiza talentów i mocnych stron pod kątem planowania kariery zawodowej i stworzenia dobrego planu działania oraz wcielenia go w życie).
 4. 22 października to dzień , w którym doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy będą prowadzić spotkania indywidualne z osobami bezrobotnymi  zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W trakcie porad i konsultacji indywidualnych osoby bezrobotne rozpoczną planowanie rozwoju zawodowego (IPD doradcze),poznają zasady funkcjonowania lokalnego rynku pracy oraz przygotują się do świadomego udziału w procesie rekrutacji (autoprezentacja, dokumenty aplikacyjne).
 5. Finalnymi  działaniami w dniach 23 i 24 października , w ramach OTK są warsztaty skierowane do osób , które zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warsztaty na temat skutecznej  i efektywnej komunikacji interpersonalnej i biznesowej poprowadzi Pani dr Aneta Pierścińska-Maruszewska .