HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/ZAWODOWEGO

 

 SESJA ZIMA 2021 R.

  1. MS.04. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

CZĘŚĆ PISEMNA – 12 stycznia 2021 r., GODZ. 14.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 7 lutego 2021 r., GODZ. 8.00, 12.00, 16.00;             
                                        9 lutego 2021 r., GODZ. 8.00. 

  • RL.03. PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

CZĘŚĆ PISEMNA – 12 stycznia 2021 r. GODZ. 10.00

  • AU.26. PROJEKTOWANIE FRYZUR

CZĘŚĆ PISEMNA – 12 stycznia 2021 r. GODZ. 10.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 11 stycznia 2021 r. GODZ. 9.00

  • RL.22. ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

CZĘŚĆ PISEMNA –  12 stycznia 2021 r. GODZ. 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –  11 stycznia 2021 r. GODZ. 13.00

  1. RL.26. WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH

CZĘŚĆ PISEMNA – 12 stycznia 2021 r. GODZ. 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 13 lutego 2021 r., GODZ. 8.00, 12.00

  1. EE.05. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

CZĘŚĆ PISEMNA – 12 stycznia 2021 r. GODZ. 12.00

  1. TG.04. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

CZĘŚĆ PISEMNA – 12 stycznia 2021 r. GODZ. 10.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 15 stycznia 2021 r., GODZ. 8.00, 12.00, 16.00
                                        16 stycznia 2021 r., GODZ. 8.00, 12.00, 16.00 

  1. MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

CZĘŚĆ PISEMNA – 12 stycznia 2021 r., GODZ.  8.00, 10.30, 13.00, 15.30

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –  15 stycznia 2021 r.,  GODZ. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00
                                         16 stycznia 2021 r.,  GODZ. 8.00