KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

 

  1. Wydawanie świadectw dojrzałości oraz informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 11.08.2020 r. w godzinach 12:00-15:00 w sekretariacie CKU. Prosimy o zasłanianie ust i nosa podczas pobytu w CKU oraz o posiadanie własnego długopisu i rękawiczek ochronnych.
  2. Oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym będą przyjmowane najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00.
  3. Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się 8.09.2020 r. o godzinie 14:00.
  4. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.