Komunikat dla absolwentów szkoły policealnej – technik sterylizacji medycznej

 

Odbiór Świadectw Ukończenia Szkoły Policealnej będzie możliwy w piątek 28 sierpnia 2020 r. od godziny 14:00.

Prosimy o zasłanianie ust i nosa podczas pobytu w CKU oraz o posiadanie własnego długopisu i rękawiczek ochronnych.

12 października 2020 r. – termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji sierpień- wrzesień 2020.

19 października – Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji sierpień- wrzesień 2020.

O terminie odbioru powyższych dokumentów poinformujemy odrębnym komunikatem.