Ważny komunikat dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać  zdający w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

– każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty;

– każdy zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej dla modelu ,,D”:

  • AU.42.  Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
  • RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.