HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE/ZAWODOWEGO

 

SESJA LATO 2020 R.

  1. MS.04. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

CZĘŚĆ PISEMNA – 23 CZERWCA 2020 R., GODZ. 14.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 1 LIPCA 2020 R., GODZ. 8.00, 12.00, 16.00

  1. RL.03. PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

CZĘŚĆ PISEMNA – 23 CZERWCA 2020 R. GODZ. 10.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 26, 27, 28 CZERWCA 2020R. GODZ. 9.00, 15.00

  1. AU.21. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH

CZĘŚĆ PISEMNA – 23 CZERWCA 2020 R. GODZ. 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 2 LIPCA 2020R. GODZ. 9.00, 15.00

  1. EE.05. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTAKACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

CZĘŚĆ PISEMNA – 23 CZERWCA 2020 R. GODZ. 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 2 LIPCA 2020 R., GODZ. 9.00, 15.00

  1. AU.42. ORGANIZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

CZĘŚĆ PISEMNA – 23 CZERWCA 2020 R. GODZ. 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 22 CZERWCA 2020, GODZ. 13.00 (MODEL ,,D”- 120 MINUT)

  1. RL.16. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

CZĘŚĆ PISEMNA – 23 CZERWCA 2020 R. GODZ. 12.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 22 CZERWCA 2020, GODZ. 13.00 (MODEL ,,D”- 180 MINUT)

  1. MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

CZĘŚĆ PISEMNA – 20 SIERPNIA 2020 R. GODZ. 11:00, 14.00 i 17.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 22 SIERPNIA 2020 R. – GODZ. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00