ZMIANA HARMONOGRAMU EGZAMINU MATURALNEGO

 

8.06.2020 r. g. 9.00 – język polski

8.06.2020 r. g. 14.00 – język polski rozszerzony

9.06.2020 r. g. 9.00 – matematyka

10.06.2020 r. g. 9.00 – język angielski

16.06.2020 r. g. 9.00 – biologia

19.06.2020 r. g. 9.00 – geografia

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO NIE BĘDZIE PRZEPROWADZANA

Więcej informacji w komunikacie Dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r.

http://www.oke.lodz.pl/aktualnosci.php?a=937

Kształcenie zdalne zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r.