Prognozowane zapotrzebowanie na zawody powiat ostrowiecki – prognoza na rok 2020 potwierdza, że w CKU oferujemy naukę w zawodach deficytowych i zrównoważonych

 

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

betoniarze i zbrojarze 

biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy

brukarze

cieśle i stolarze budowlani 

dekarze i blacharze budowlani 

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy 

fizjoterapeuci i masażyści 

fryzjerzy 

inżynierowie budownictwa 

kierowcy autobusów

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 

kierownicy ds. produkcji

krawcy i pracownicy produkcji odzieży 

kucharze 

lakiernicy

lekarze

masarze i przetwórcy ryb 

mechanicy maszyn i urządzeń

mechanicy pojazdów samochodowych 

monterzy instalacji budowlanych 

monterzy konstrukcji metalowych 

murarze i tynkarze 

nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych 

operatorzy obrabiarek skrawających 

operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 

piekarze 

pielęgniarki i położne 

pracownicy przetwórstwa metali 

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie 

pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy 

robotnicy budowlani 

robotnicy obróbki drewna i stolarze

spawacze 

specjaliści ds. organizacji produkcji

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki

szefowie kuchni 

ślusarze 

Zawody zrównoważone to te, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

administratorzy stron internetowych

agenci ubezpieczeniowi

akustycy i realizatorzy dźwięku

analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych

animatorzy kultury i organizatorzy imprez

architekci i urbaniści

architekci krajobrazu

archiwiści i muzealnicy

asystenci w edukacji

bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej

blacharze i lakiernicy samochodowi

ceramicy przemysłowi 

cukiernicy 

dentyści 

diagności samochodowi

dziennikarze i redaktorzy

farmaceuci 

filolodzy i tłumacze

floryści

fotografowie

geodeci i kartografowie 

gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy

górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych

graficy komputerowi

inspektorzy nadzoru budowlanego

instruktorzy nauki jazdy

instruktorzy rekreacji i sportu

inżynierowie chemicy i chemicy

inżynierowie elektrycy i energetycy

inżynierowie inżynierii środowiska

inżynierowie mechanicy

kamieniarze

kelnerzy i barmani 

kierowcy samochodów osobowych

kierownicy budowy

kierownicy ds. logistyki

kierownicy ds. usług

kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu

kierownicy sprzedaży

kierownicy w instytucjach społecznych i kultury

kosmetyczki

listonosze i kurierzy

logopedzi i audiofonolodzy

magazynierzy 

maszyniści

monterzy elektronicy

monterzy maszyn i urządzeń

monterzy okien i szklarze

nauczyciele języków obcych i lektorzy 

nauczyciele nauczania początkowego 

nauczyciele praktycznej nauki zawodu

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

nauczyciele przedmiotów zawodowych

nauczyciele przedszkoli

ogrodnicy i sadownicy 

operatorzy aparatury medycznej

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 

operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych 

operatorzy maszyn włókienniczych

opiekunki dziecięce

optycy i pracownicy wytwarzający protezy

plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków

pomoce kuchenne

pozostali specjaliści edukacji

pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej 

pracownicy ds. budownictwa drogowego

pracownicy ds. jakości

pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp 

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości

pracownicy ds. techniki dentystycznej

pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych

pracownicy myjni, pralni i prasowalni

pracownicy obsługi ruchu szynowego

pracownicy ochrony fizycznej

pracownicy poczty

pracownicy poligraficzni

pracownicy przetwórstwa spożywczego

pracownicy służb mundurowych

pracownicy socjalni

pracownicy sprzedaży internetowej

pracownicy usług pogrzebowych

pracownicy zajmujący się zwierzętami

prawnicy 

projektanci i administratorzy baz danych, programiści

projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD

przedstawiciele handlowi

psycholodzy i psychoterapeuci

ratownicy medyczni

recepcjoniści i rejestratorzy 

robotnicy leśni 

robotnicy obróbki skóry

rolnicy i hodowcy 

rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych 

samodzielni księgowi

sekretarki i asystenci

socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych

specjaliści ds. finansowych

specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży

specjaliści ds. rynku nieruchomości

specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji

specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

specjaliści telekomunikacji

spedytorzy i logistycy 

sprzątaczki i pokojowe

sprzedawcy i kasjerzy 

tapicerzy

technicy budownictwa 

technicy informatycy 

technicy mechanicy 

weterynarze

windykatorzy

wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych

zaopatrzeniowcy i dostawcy

Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

nadwyżka

ekonomiści 

filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy

pedagodzy

duża nadwyżka

pracownicy administracyjni i biurowi


Serwis www.barometrzawodow.pl powstał na bazie serwisu www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl wspófinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego