Komunikat

 

Kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.
Dotychczasowy harmonogram egzaminu maturalnego przestaje obowiązywać.
O nowych terminach egzaminu maturalnego MEN poinformuje z wyprzedzeniem około 3 tygodni.