20 marca 2020 r. – Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja 201 styczeń – luty 2020)

 

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe od godziny 13:00 w sekretariacie CKU.