UWAGA! SŁUCHACZE KKZ W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE FRYZJER

 

Zajęcia z trzech pierwszych modułów z dnia 11 stycznia 2020 r. odbędą się 19 stycznia 2020 r. (niedziela) od 8:00 do 12:50.