UWAGA SŁUCHACZE KKZ W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

 

Zajęcia z 7 grudnia 2019 r. odbędą się 15 grudnia 2019 r.