ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Kreatywność w biznesie”

 

18 listopada ruszyła 12. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019 – największego wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, promującego świadomy rozwój i aktywną postawę w każdej sferze życia. W tym roku hasłem przewodnim był „Biznes bez barier”.
Podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się wiele wydarzeń na terenie całego kraju, promujących samorozwój oraz postawy aktywne nie tylko w biznesie, ale także w życiu codziennym.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowano wydarzenie zatytułowane „Kreatywność w biznesie”. Uroczystego otwarcia dokonali pan Dominik Smoliński, Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego oraz pani Aneta Pierścińska-Maruszewska, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Program obejmował wystąpienia pani Małgorzaty Stafijowskiej – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pn. „Dofinansowanie dla nowych przedsiębiorców” oraz pana Stanisława Golmento- Głównego Specjalisty Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach pn. „Prawo Pracy w przedsiębiorstwach”.
Druga część poświęcona była warsztatom kreatywności i przedsiębiorczości.  Prowadzili je doradcy zawodowi ŚWK OHP – Anna Dymanowska, Monika Kozakiewicz oraz Lidia Żak.