DZIEŃ MEDIACJI W CKU

 

19.10.19 r. w sali konferencyjnej ostrowieckiego CKU odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym Anną Zabrzuch, która w zajmujący sposób objaśniła, co zyskujemy, korzystając z usług mediatora sądowego.

– Nie każdy spór musi kończyć się kosztownym i długotrwałym postępowaniem sądowym. Tańszym i szybszym sposobem jest właśnie mediacja – podkreślała. Jednak, aby zaistniała, muszą wyrazić na nią zgodę dwie skonfliktowane strony.

Spotkanie przygotowane zostało we współpracy z ostrowieckim sądem i wpisywało się w Tydzień Mediacji.

W CKU propaguje się ideę skutecznej i etycznej komunikacji, polubowne rozwiązywanie konfliktów, dlatego ważne jest również uświadomienie roli mediacji.

– Niestety nie zawsze w przypadku konfliktów powodujących duże emocje jesteśmy w stanie porozumieć się ze swoim oponentem, dlatego warto korzystać z pomocy mediatora, czyli osoby trzeciej, która będzie bezstronna – mówi dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Do mediacji w kontekście prawnym mogą być kierowane sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze, karne, administracyjne, pracownicze, rówieśnicze, społeczne. Natomiast oprócz mediatorów sądowych warto wyłaniać w swoich środowiskach, czy to rodzinnych, czy zawodowych, szkolnych osoby, które będą mogły pełnić rolę mediatorów, ponieważ konflikty były, są i będą, a my musimy żyć ze sobą i obok siebie, i będzie nam łatwiej, jeśli nie będą nas łączyć pozytywne relacje.