KOMUNIKAT

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej i niektórych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odbędzie się 6.09.2019 r. o godzinie 15:30, zaś dla nowych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 13.09.2019 r. o godzinie 15:30.

Semestralne rozkłady zajęć będą umieszczone na stronie internetowej CKU po 2.09.2019 r.