Konsultacje z geografii

 

Sobota (8 czerwca 2019 r.), godzina 8:00 – 13:00 – dla wszystkich chętnych słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.