HARMONOGRAM PRZEBIEGU EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

CZĘŚĆ PISEMNA – 18 czerwca 2019 r.
godzina 10:00
1. A.23. Projektowanie fryzur (Technik usług fryzjerskich)
2. RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej (Rolnik)
godzina 12:00
1. E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (Elektryk)
2. R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych (Florysta)
3. A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (Technik usług kosmetycznych)
godzina 14:00
1. Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Opiekun medyczny)
2. MS.18. Technik sterylizacji medycznej

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model “D” – 17 czerwca 2019 r.
godzina 9:00
1. A.23. Projektowanie fryzur (Technik usług fryzjerskich)
godzina 13:00
1. A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (Technik usług kosmetycznych)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL “W”
24 czerwca 2019 r. – OPIEKUN MEDYCZNY
godzina 8:00, godzina 12:00
26 czerwca 2019 r. – ROLNIK
godzina 9:00, godzina 15:00
27 czerwca 2019 r. – ROLNIK
godzina 9:00, godzina 15:00
28 czerwca 2019 r. – ROLNIK
godzina 9:00, godzina 15:00
29 czerwca 2019 r. – ROLNIK
godzina 9:00, godzina 15:00
29 czerwca 2019 r. – ELEKTRYK
godzina 9:00
30 czerwca 2019 r. – TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
godzina 8:00, godzina 12:00, godzina 16:00
1 lipca 2019 r. – TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
godzina 8:00, godzina 12:00
2 lipca 2019 r. – FLORYSTA
godzina 8:00, godzina 12:00, godzina 16:00