CKU ma już 15 lat

 

31 maja 2019 r. odbyły się uroczystości z okazji 15-lecia działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. O godz. 15 w kościele NSJ odbyła się uroczysta msza święta, którą poprowadził proboszcz ks. Józef Grochala, a o godz. 16 – obchody przeniesiono do budynku placówki na ul. Sandomierską 26a. Wzięło w nich udział oprócz społeczności CKU wielu znamienitych gości, przyjaciół placówki i darczyńców. W bogatym programie obok okolicznościowych przemówień, podziękowań, znalazły się wystąpienia dr Aldony Kopik nt. inteligencji wielorakich oraz Klaudii Pawluk nt. tego jak się nie poddawać uzależnieniom, pokaz iluzji w wykonaniu iluzjonisty i psychologa Wojciecha Napory, pokaz mody przygotowany przez słuchaczy CKU, występ Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia i inne występy artystyczne. Część oficjalną poprowadziła dyrektor CKU Aneta Pierścińska-Maruszewska, zaś artystyczną – dziennikarz Radia Ostrowiec Marcin Szymański.


Każdy kto kontynuuje naukę pozostaje młody – echodnia.eu