Uwaga zdający egzamin w sesji zima 2019

 

22 marca 2019 roku:

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja zima 2019 r.)

oraz

Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sekretariacie CKU (po godzinie 13:00)