Rozpoczęcie zajęć w semestrze wiosna- lato 2018/2019

 

Informujemy, że rozpoczęcie semestru wiosna- lato 2018/2019 nastąpi:

dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – 8 lutego 2019 r. g. 15:30,
dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych – 8 lutego 2019 r. g. 15:30,
dla “starych” Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 8 lutego 2019 r. g. 15:30,
dla “nowych” Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 15 lutego 2019 r. g. 15:30.

dokładny termin rozpoczęcia zajęć należy sprawdzić w planie zajęć