O PRAWACH KONSUMENTA

 

7.12.2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz osób bezrobotnych, realizującego współfinansowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego zadanie pod nazwą „Świadomy konsument – to doinformowany obywatel”, dla słuchaczy CKU odbyło się szkolenie poświęcone prawom konsumenta. Poprowadzili je w grupach prawnicy Grzegorz Partyka oraz Olgierd Hojnowski.

– Kampanię informacyjno-edukacyjną w tym zakresie uważam za bardzo wartościową i przydatną każdemu z nas, bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami – mówi dyrektor CKU Aneta Pierścińska-Maruszewska.