„Nowe zasady – nowe szanse”

 

Pod takim tytułem odbyła się w piątek konferencja w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prelegenci, tj. Krzysztof Adamski z Urzędu Miasta, Mirosław Sejdziński – Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz Beata Burda i Małgorzata Soboń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówili o zakładaniu działalności gospodarczej i powinnościach przedsiębiorców wobec reprezentowanych przez siebie instytucji.

– Już po raz trzeci włączamy się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Oprócz spotkań z urzędnikami proponujemy naszym słuchaczom dyskusje z pracodawcami, a także systematycznie realizujemy działania mające na celu pobudzanie do aktywności i zaradności. Cały czas promujemy postawy przedsiębiorcze – mówi dyrektor CKU Aneta Pierścińska-Maruszewska.

Propagatorkami  idei Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w ostrowieckim CKU są nauczycielki działalności gospodarczej Aleksandra Zygmunt i Anna Dymanowska.