Rozpoczęcie zajęć w CKU

 

Rozpoczęcie zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych – 7.09.2018 r. o godzinie 15:30 (konferencja wstępna – sala 010).

Rozpoczęcie zajęć dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 14.09.2018 r. o godzinie 15:30 (konferencja wstępna – sala 010).