MATURZYŚCI

 

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym należy złożyć do 10 lipca 2018 r. do Dyrektora CKU.

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00.