Harmonogram przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec- lipiec 2018 r.

 

Harmonogram części pisemnej:

Data Godzina Liczba zdających Kod kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
2018-06-19 14.00 Ark 8 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
2018-06-19 10.00 Ark 4 E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
2018-06-19 10.00 Ark 1 A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
2018-06-19 10.00 Ark 2 A.12. Wykonywanie usług krawieckich
2018-06-19 12.00 Ark 7 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
2018-06-19 12.00 Ark 1 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych
2018-06-19 10.00 Ark 6 A.23. Projektowanie fryzur
2018-06-19 14.00 Ark 11 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Harmonogram części praktycznej:

Data Zmiana Liczba zdających Kod kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
2018-06-26 9 8 E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
2018-06-26 13 7 R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
2018-06-26 9 6 A.23. Projektowanie fryzur
2018-06-28 9 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich
2018-06-28 15 1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich
2018-06-28 8 4 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
2018-06-28 12 4 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
2018-06-28 16 3 Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
2018-06-29 9 2 E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
2018-06-29 15 2 E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych