O MEDIACJACH W CKU

 

CKU  w tym roku szkolnym postanowiło zaangażować się w szczególny sposób w promocję mediacji w środowisku szkolnym. Realizując ten cel, 27 października br. w placówce odbyła się konferencja nt. ,,Zasad i przebiegu mediacji w szkole”. W niezwykle ciekawy i niestandardowy sposób proces mediacji przedstawiła specjalistka w tej dziedzinie Anna Ficek – Dyrektor Małopolskiego Centrum Mediacji; Prezes Fundacji „Unia Regionalnych Centrów Mediacji”, mediator sądowy w sprawach karnych. Uczestnicy konferencji szkoleniowej bardzo chętnie włączali się do dyskusji, dzieląc się swoimi doświadczeniami w dziedzinie negocjacji. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał broszurki propagujące alternatywny sposób rozwiązywania sporów, jakim jest mediacja: ,,Szkoła dialogu. Przewodnik młodego mediatora”, ,,Szkoła dialogu. Przewodnik młodego negocjatora „ oraz ,,Standardy mediacji”. – Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i słuchaczy CKU. Przyczyniła się do wzrostu naszej  wiedzy o mediacji jako próbie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania w wypracowaniu kompromisu. Mediacja stwarza stronom szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia. Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji. Umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku. Obniża poziom negatywnych emocji oraz pomaga zrozumieć potrzeby własne i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne sporem – podsumowała wicedyrektor CKU Donata Kulczycka.