Informacja dot. dnia 14.10.2017 r.

 

Dzień 14 październik 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.