UWAGA Absolwenci KKZ, którzy ukończyli kursy 30 czerwca 2017 r. !

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń- luty 2018 r. upływa 9 września 2017 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJJE W ZAWODZIE
(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

Sesja 1. Styczeń – luty 2018

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2018

do 9 września 2017 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Model „d”

Model „w”, „wk”, i „dk”

11 stycznia 2018 r.

10 stycznia 2018 r. od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.
Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji będzie podany odrębnym komunikatem

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018 r. – 23 marca 2018 r.